Обсъждат се мерки за профилактика и ликвидиране на болести по животните » Съвети в земеделието

юни 06, 2023

Обсъждат се мерки за профилактика и ликвидиране на болести по животните

Акценти

  • Внесеното предложение отговаря на изскванията на Закон за ветеринарно медицинската дейност

Сред тях са Заразна плевропневмония по говедата, Ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест), Дурин и Инфекциозна анемия по конете.

От 8 февруари до 10 март ще продължи общественото обсъждане на внесения Проект на Наредба за ограничаване и ликвидиране на Заразна плевропневмония по говедата, Ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест), Дурин и Инфекциозна анемия по конете.

В мотивите към него е записано, че приемането му е свързано с изискванията разписани в Закон за ветеринарно медицинската дейност. В него е посочено, че мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите заедно с условията и редът за прилагането им, се определят с наредби на министъра на земеделието, храните и горите. В негова Заповед № РД 09-641/06.07.2006 г. са посочени и болестите Заразна плевропневмония по говедата, Ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест), Дурин и Инфекциозна анемия по конете.

Наредбата следва да послужи за определяне на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на изброените болести. С нея трябва да се определят условията и редът за прилагането им.

С приема на наредбата следва да се постигне прилагането на правилни и ефективни действия и мерки при появата на особено опасни заразни болести.

 

Сродни публикации