Обсъждат промените в Закона за ветеринарно-медицинската дейност » Съвети в земеделието

ноември 30, 2022

Обсъждат промените в Закона за ветеринарно-медицинската дейност

Акценти

  • Предвижда се честотата на посещенията в обектите да бъде определена в специална процедура

Народното събрание обсъжда днес промените в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, предложени от Министерски съвет.

Проектът на ЗВМД предвижда актуализиране на националните мерки и решаване на някои спешни въпроси с оглед актуалната епизоотична обстановка в страната.

Промените предвиждат режимът за регистрация на личните стопанства да бъде облекчен и безплатен. По този начин се намалява административната тежест за гражданите, което е основен приоритет на държавата.

Отпада изискването стопаните на лични стопанства да подават лично заявление за регистрация в ОДБХ. С цел улеснение то ще се подава и при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 15-дневен срок да го предостави в ОДБХ.

С промените се въвеждат още национални мерки, свързани с регламентирането на изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти.

Допълват се задълженията на местната власт при констатиране на заболяване, с цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране на заразата.

Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти ще трябвада спазват изискванията за:

  • идентификация на животните;
  • опазване на здравословното им състояние;
  • да документират движението от и към животновъдните обекти.

За тази цел ще е необходимо да създадат и изпълняват програми за самоконтрол на болести. Ще се спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти.

Ще бъде подобрена и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място чрез въвеждане на териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари, за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

С цел осигуряване на биосигурност във фермите, не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на индустриални ферми за свине и птици, да сключват такива и със собственици на лични стопанства.

Предвижда се честотата на посещенията в обектите да бъде определена в специална процедура.

 

За автора

Сродни публикации