Обсъдиха на работна среща съхненето на черен бор на територията на ЮЗДП » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Обсъдиха на работна среща съхненето на черен бор на територията на ЮЗДП

Акценти

  • В началото на март са наблюдавани първите поражения в горския разсадник в "ДГС Катунци"

Експерти обсъдиха на работна среща съхненето на култури от черен бор.

В срещата, която се състоя миналата седмица, взеха участие експерти от ЮЗДП, ИАГ, Регионалните дирекции по горите в Благоевград, Кюстендил и София, Лесозащитна станция София и др, пише БНР.

В началото на март са наблюдавани първите поражения в горския разсадник в „ДГС Катунци“. Там в рамките на седмица са се изсипали иглиците на всички двугодишни борови фиданки. Скоротечно се проявило съхненето и в подраста, и в основния дървостой. Неравномерно пръснато е в насажденията и по протежение на короните.

Към края на май 2650 ха са слабо засегнатите площи , а по-силно увредени са 610 ха. Процесът е интензивен в южните части на ЮЗДП, особено в крайречните течения. Силноувредени са в района на софийското село Саранци. Повечето култури са физиологично отслабнали, нискобонитетни, с голяма пълнота.

Причините за наблюдавания процес на съхнене са комплексни, смятат експерти и учени. Засушаването през второто полугодие на 2018 г. в съчетание с условията, на които расте засегнатият черен бор, доведоха до допълнително физиологично отслабване и стрес в растенията. Топлата и влажна пролет тази година благоприятства масовото развитие на листни въшки и фитопатогенни гъби, които довеждат до пожълтяване и почервеняване на иглиците и опадането им.

На срещата се обсъдиха мерки, свързани с възникналия здравословен проблем. От страна ИАГ ще се подготвят конкретни разяснения за провеждането на санитарни и отгледни сечи, както и за възобновяване на освободените площи. Служителите на ЮЗДП продължават провеждането на мониторинг.

 

За автора

Сродни публикации