Обсъдиха в Пловдив капацитета за управление на зоните по Натура 2000 » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Обсъдиха в Пловдив капацитета за управление на зоните по Натура 2000

Акценти

  • Участниците заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни

На 27 февруари 2020 г. в Пловдив се проведе регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“.

То е част от Първата национална кампания на тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“.

Участваха 37 души от цялата област, както и представители на организации.

Събитието бе открито от Десислава Георгиева, директор на РИОСВ Пловдив. Тя подчерта значимостта на участието на заинтересованите страни в процеса на управление на Натура 2000 на регионално ниви. Изрази своята увереност, че срещата и предстоящите дискусии ще допринесат за формиране на общо разбиране за начина, по който управленските процеси следва да протичат на регионално ниво.

Последваха презентации на тема:

  • – „Правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000″;
  • – „Отговорности на Комитетите на заинтересованите страни“;
  • -„Документът за целите на Натура 2000“.

Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени основно към:

  • – подхода за разпределение на ролите и отговорностите между националното и регионалното ниво на управление;
  • – готовността за разработване на плановете за управление на регионално ниво.

Участниците в срещата изразиха удовлетвореност от поднасянето на информацията по разбираем и същевременно задълбочен начин. Те заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.

 

 

 

За автора

Сродни публикации