Обследвайте посевите за рапичен цветояд и третирайте » Съвети в земеделието

септември 30, 2023

Обследвайте посевите за рапичен цветояд и третирайте

Акценти

  • При овощните видове ще се наблюдават фазите набъбване и разпукване на пъпките и фаза цъфтеж

През изтеклия седемдневен период на много места бяха регистрирани отрицатeлни минимални температури и се образуваха слани.

Чрез тях се създадоха условия за нанасяне на повреди по напредналите в развитието си овощни видове. Значителните валежи в някои райони на Южна България преовлажниха горните почвени слоеве.

Агрометеорологичните условия ще се определят от средноденонощни температури над биологичния минимум, необходим за нормалното протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата.

През периода при пшеницата в Североизточна България ще протича масово фаза вретенене. Фазите братене и преход от братене към вретенене ще се наблюдава при посевите в районите от Централна България. При рапицата ще протичат фазите образуване на разклонения и формиране на цветни пъпки (бутони). При температура на въздуха над 15 о С рапичният цветояд се активизира и започва да напада посевите, намиращи се във фаза цветен бутон, поради което трябва да се следи за появата му. При овощните видове ще се наблюдават фазите набъбване и разпукване на пъпките и фаза цъфтеж. Не се прогнозират опасни минимални температури на въздуха.

През периода се прогнозират подходящи условия за довършване сеитбата на слънчоглед, за обследване на посевите от пшеница за наличието на болести и неприятели (брашнеста мана, вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица) и за провеждането на растителнозащитни мероприятия в овощните насаждения и зимните посеви.

 

За автора

Сродни публикации