Обработват земеделски площи срещу плевели в Плевен » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Обработват земеделски площи срещу плевели в Плевен

Акценти

  • Растителнозащитните практики ще се извършат от 30 март до 4 април, включително, от 08:00 до 22:00 часа

Обработват земеделски площи срещу плевели в Плевен.

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности – Община Плевен уведомява собствениците на пчелни семейства, че ще се извърши третиране на свободни площи срещу плевели в местности Липачката, Чаира, Тръстара, Дедковец, Габровец, Бъчвата, Смильовец и Къшински дол в землището на Плевен.

Третиранията ще се извършват с препарат „Тайфун СЛ”, закупен от „999 – Ив. Асенов” ЕООД. Растителнозащитните практики ще се извършат от 30 март до 4 април, включително, от 08:00 до 22:00 часа.

В същия период ще се проведат третирания на пшеница срещу плевели в местности Липачката, Чаира и Габровец в землището на Плевен. Третиранията ще се извършват с препарат „Корида 75 ВДГ”, закупен от „999 – Ив. Асенов” ЕООД.

За повече информация: телефон за връзка 06324/ 22-14.

 

За автора

Сродни публикации