Обнародвана е Наредба №3 за директните плащания » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Обнародвана е Наредба №3 за директните плащания

Акценти

  • Създава се нова схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер)

Влизат в сила новите схеми за обвързано подпомагане за зеленчуци

Днес беше обнародвана в „Държавен вестник“ Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. Тя урежда условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Тези промени ще засегнат кампания за директни плащания 2019 г.

Съгласно новите текстове по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) вече е конкретизирано, че става въпрос за домати, краставици, корнишони и патладжан.

Създава се нова схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер).

Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) вече ще бъде за картофи, лук и чесън.

Създава се още една нова схема и тя е за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши).

По новосъздадените схеми за обвързано подпомагане за зеленчуци са разписани изискванията към земеделските стопани, които ще кандидатстват по тях.

Съгласно наредбата право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко. Отпада ограничението помощта по схемата да се изплаща до 250-ото допустимо за подпомагане животно в стопанството.

Изменени са условията, на които трябва да отговарят земеделските стопани, които искат да кандидатстват по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол.

Въведени са нови изисквания за реализацията на пазара на животни. Тя ще се извършва при спазване на ветеринарномедицинските изисквания за придвижване, транспортиране, търговия, изнасяне или пускане на пазара на животни по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Предвидено е и какви ще са документите, с които ще се доказва. Към тях спадат фактури, приемо-предавателни протоколи и др.

Допълнения в наредбата има и относно изискуемите документи за удостоверяването на реализираните на пазара количества мляко, млечни продукти и животни.

 

 

 

Сродни публикации