Обмисля се забрана на пестицидите по нивите през деня » Съвети в земеделието

ноември 30, 2022

Обмисля се забрана на пестицидите по нивите през деня

Акценти

  • Създадена е работна група и продължават обсъжданията за промяна на Наредба 13 от 2016 г.

Обмисля се забрана на пестицидите по нивите през деня.

По този начин се очакват да намалеят случаите на отравяния на медоносните насекоми. Това става ясно от отговор на депутатски въпрос на земеделския министър Десислава Танева.

По думите й за целта е създадена работна група и продължават обсъжданията за промяна на Наредба 13 от 2016 г. Предвижда се забрана за използване на продукти, опасни за пчели през светлата част на денонощието. Зеделските стопани, ползващи продукти за растителна защита, трябва да са преминали съответно обучение и да ползват консултанти преди употребата им.

Танева припомни, че последната дерогация от наша страна относно забраната за използване на неоникотиноиди, водещи до повишена смъртност на пчелните семейства, е от 2017 г.

„Има публикуван регистър на издадените разрешения за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане. Публикуван е и списък на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по съдържащи се в тях активни вещества. В допълнение има публикуван списък на разрешените за употреба инсектициди. В отделна колона със знак SPe8 са означени всички опасни за пчелите продукти, които изискват и допълнително внимание при употреба. Предприети са стъпки за по-лесна регистрация на биопестицидите и всички щадящи пчелите продукти за растителна защита. Стандартната процедура по регистрация на нов продукт е дълга и скъпа”, информира още земеделският министър.

По думите на Танева от 15 март 2020 г. в областните дирекции по безопасност на храните ще има дежурни инспектори, вкл. в почивните дни. Те ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани третирания с продукти за растителна защита.

Предприети са мерки за внедряване на земеделските площи с продукти за растителна защита, което е едно от основните искания на пчеларите.

В отговора на депутатското питане се казва още, че БАБХ има утвърдена стандартна оперативна процедура за установяване на причините за подмор на пчели и съставяне на актове за установяване на административни нарушения по Закона за защита на растенията и Закона за пчеларството.

Оборудвана е държавна лаборатория, в която да се изследват проби от умрели пчели за наличие на остатъци от пестициди. В момента текат процедури по акредитация на лабораторията в Българска служба по акредитация. Относно нерегламентирания внос на препарати за растителна защита, Танева информира за предстоящи законодателни промени, които ще го криминализират.

 

За автора

Сродни публикации