Обмислят промяна на ПРСР, за да се финансират повече агропроекти » Съвети в земеделието

юни 21, 2024

Обмислят промяна на ПРСР, за да се финансират повече агропроекти

Правилата за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 може да бъдат променени заради изключително големия интерес на фермерите да кандидатстват. Промяната би позволила повече проекти на фермери да бъдат финансирани. Това става ясно от интервю на министъра на земеделието Десислава Танева за „Фокус“.
Стана ясно, че по мярката 4.1 за инвестиции в стопанствата с бюджет 300 млн. лева фермерите подадоха проекти за над 2,1 млрд. лв. и така надхвърлиха няколко пъти този бюджет. Очаква се същото да се случи и с мярката за младите фермери.
Бюджетът на Програмата е фиксиран –  2,9 млрд. евро до 2020 г. Една част от тези средства са за проекти на общините, а друга – за агроекология. Затова различните земеделски производства ще останат недофинансирани, обясни министърът.
Тъй като стана ясно, че само 20% от проектите по мярка 4.1 ще бъдат одобрени, тя поясни, че Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще направи ранкинг (класиране) и анализ на първия прием.
Запитана как ще бъдат класирани проектите, Танева каза, че това ще стане по предварително обявените критерии. „Ранкингът също е ясен как се формира. Просто в момента ДФЗ ще провери дали заявеното съответства на фактологията и на подадените документи“, поясни тя. Министърът коментира, че има различни възможности да бъде увеличен обхватът на подпомагане, като се има предвид огромният интерес спрямо възможностите на програмата.
Тъй като в момента финансовата помощ е 50% от разходите по проекта, Танева коментира, че може интензитетът на помощта да е по-нисък, да се промени приоритизирането на райони или производства, или пък да се намали таванът на допустимите инвестиционните разходи – да е по-малко от сегашния лимит от 1,5 млн. евро. Тези възможности ще бъдат обсъдени с браншовите организации, за да бъде взето решение за промяна на правилата още в началото на прилагането на програмата, допълни Танева.
Тя посочи още, че се очаква през есента да има втори прием по мярка 4.1, но той ще е само за хидромелиорации. „Най-вероятно следващата година, но не в началото, може да говорим вече за втори общ прием по 4.1“, каза Танева, която уточни, че се очаква този прием да е по новите правила.

 

За автора

Сродни публикации