Облекчиха рестрикциите, наложени заради чумата по ДПЖ » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Облекчиха рестрикциите, наложени заради чумата по ДПЖ

Акценти

  • На територията на страната и ЕС е разрешено реализирането на животински продукти без ограничения и специална маркировка

До 3 дни преди транспортирането на животни трябва да им бъде извършен клиничен преглед

В последните дни на миналата година изтече срока за прилагането на разширените мерки за контрол на болестта Чума по дребните преживни животни. По-строгите ограничения бяха наложени с решение на Европейската комисия (ЕК). Те обхващаха областите Ямбол, Бургас и Хасково.

Редица срещи и дискусии между експерти на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и ЕК доведоха до облекчаване на надзора. Така на територията на трите области отпадат ограничения за движение на дребни преживни животни и продукти от тях.

От 9 януари 2019 г. със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ влиза в сила по-лекия режим.

След извършването на клиничен преглед ще може да се извършва и придвижване на дребните преживни животни, които са с произход от:

  • населените места на общините Болярово, Елхово, село Поляна от община Стралджа – област Ямбол;
  • населените места от общините Средец, Созопол, Приморско, Малко Търново и Царево – област Бургас.

Клиничните прегледи ще трябва да бъдат извършвани 3 дни преди самото придвижване на животните. За целта официален ветеринарен лекар задължително ще трябва да издава ветеринарномедицински свидетелства за движението им.

Тази мярка се прилага и при движение на дребните преживни животни от останалите общини от областите Ямбол, Бургас и Хасково, в рамките на цяла България. Изключение правят само тези, които са предназначени за незабавно клане. На територията на цялата страна за тяхното движение няма ограничения.

Изисквания за транспортиране на животни извън България

Преди транспортиране на дребни преживни животни от областите Ямбол, Бургас и Хасково извън територията на България трябва да бъдат спазени следните изисквания:

  • извършване на серологично лабораторно изследване на проби с отрицателен резултат;
  • клиничен преглед проведен в рамките на 3 дни преди транспортиране;
  • ветеринарномедицинско свидетелство за движение, издадено от официален ветеринарен лекар.

На територията на страната и ЕС е разрешено реализирането на животински продукти добити от горепосочените области без ограничения и специална маркировка.

От БАБХ припомнят, че след констатиране на огнищата с чума по дребните преживни животни през юни и юли 2018 г., рестрикциите се отнасяха единствено до южните общини на областите Бургас и Ямбол. По-строгият надзор беше въведен с решение на ЕК от октомври 2018 г. Така се разшири територията с наложените рестрикции в три области – Бургас, Ямбол и Хасково. Причина за това беше продължителния отказ на стопаните на ферма в Болярово, които не допускаха ветеринари да ликвидират огнището на чума в обекта. Бяха констатирани и серологично положителни дребни преживни животни в населените места от 20-километровите надзорни зони около констатираните огнища на чума.

От БАБХ апелират за спазването на действащите мерки за контрол на болестта. Овладяването на ситуацията и ликвидирането на заболяването е в интерес както на животновъдите, така и на потребителите.

 

Сродни публикации