Облекчават изискванията към животновъдни обекти » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Облекчават изискванията към животновъдни обекти

Министерството на земеделието и храните облекчава изискванията към животновъдните обекти с готвените промени в Наредба № 44/2006 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните ферми. С измененията се цели предоставяне на по-големи възможности за развитие на сектор „Животновъдство“. Проектонаредбата е публикувана за обществено обсъждане на официалния сайт на Министерството.

По искане на бранша с цел гарантиране на биосигурност, за отглеждане на свине в индустриална ферма, във фамилна ферма тип А или тип Б – минималните разстояния между два различни обекта, отглеждащи един и същ вид животни е не по-малко от 500 м.

С частичното отпадане на някои параметри се създава възможност за по-лесно изпълнение и контрол от страна на всички заинтересовани страни, като едновременно са съобразени с европейските норми и изисквания за хуманно отношение към животните.

Промените в  проектонаредбата са изготвени в сътрудничество с браншовите организации в сектор „Животновъдство“.

 

За автора

Сродни публикации