Областният съвет по земеделие с първо заседание тази година » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Областният съвет по земеделие с първо заседание тази година

Акценти

  • Eжегодно горските стопанства и общините, собственици на горски територии с площ над 50 хектара, изготвят годишни планове за защита на горските територии от пожари.

Областният съвет по земеделие и гори проведе първото си редовно заседание за тази година, председателствано от заместник областния управител инж. Васил Павлов.

На него присъстваха представители на териториални структури на държавни институции, браншови сдружения и асоциации в селското и горското стопанство.

В дневния ред на срещата бяха засегнати различни теми. Обсъдено беше състоянието на горските територии в област Перник. Беше представена информация за броя на регистрираните пчелни семейства и мерките за опазването им от отравяне при провеждане на растителнозащитни мероприятия.

Относно пожароопасния сезон беше отчетено, че на територията на област Перник от началото на годината са регистрирани 17 горски пожара:

  • ДГС Брезник – 3;
  • ДГС Земен – 2;
  • ДГС Радомир – 3;
  • ДГС Трън – 8;
  • ДЛС Витошко-Студена – 1;

От тях са засегнати 998 дка. За същия период на миналата година е имало 1 пожар със засегната площ от 7 дка.

По оперативни данни на територията на Пернишка област са регистрирани 166 броя пчелини и около 5000 пчелни семейства. От ОДБХ заявиха, че до момента няма констатирани случай на унищожени пчелни семейства при провеждането на растителнозащитни мероприятия.

Съгласно разпоредбите на Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекциозни дейности, земеделските стопани, отглеждащи земеделски култури, са длъжи да спазват определени изисквания при третирането на посевите. Във връзка с част от мерките за опазване на пчелите е проведена информационна среща през месец април. Тя е била съвместно с експерти на БАБХ и земеделски стопани. целта й е била да бъдат представени основните моменти разписани в нормативната уредба, свързана с опазването на пчелните семейства.

На зседанието беше коментирана и одобрената от Европейската комисия Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г. Нейният общ бюджет е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години. Предвидено е по нея да се финансират разходи за дейности свързани с подвижно пчеларство. Средства ще се осигурят и в помощ на ефективната борба с икономически значими заболявания по пчелите – вароатоза и нозематоза.

 

За автора

Сродни публикации