Обезвреждаме пестициди в Швейцария » Съвети в земеделието

декември 01, 2023

Обезвреждаме пестициди в Швейцария

Акценти

  • Експертите от РИОСВ, Пожарна безопасност и защита на населението извършват постоянен контрол на складовете

Унищожението на препаратите за растителна защита е част от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество

Повече от 600 тона стари пестициди се съхраняват на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Велико Търново. Предстои те да бъдат обезвредени в Швейцария.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите трябва да изпълни необходимите дейности за обезвреждане на веществата. Това ще се случи като част от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. Неговото изпълнение е започнало на 3 декември. За целта е отворен склада за забранени и негодни за употреба продукти за растителна защита на община Свищов в село Вардим. Съгласно проекта наличните препарати трябва да бъдат преопаковани, транспортирани и предадени за окончателно обезвреждане. Общото количество пестициди е около 614 323 кг. То се съдържа в 11 основни склада и 600 000 кг земни маси, примесени с пестициди в един резервен склад. В проекта е включено изпълнението и на дейностите по освобождаване на складовите помещения заедно с тяхното саниране.

Експертите от РИОСВ, Пожарна безопасност и защита на населението извършват постоянен контрол на складовете. Според експерти всички складове са в добро състояние, без констатирани течове от покривните конструкции на сградите. Няма и разливи на продукти за растителна защита в помещенията или нарушена цялост на опаковките.

Складовете са охраняеми. Поставени са знаци за опасност, пожарогасители и индивидуални средства за защита. Количествата пестициди, които се съхраняват в складовете са под отчет.

До средата на следващата година се очаква да приключи освобождаването на всички складове на територията на РИОСВ – Велико Търново.

 

Сродни публикации