Няма яхти, вертолети и каени - 47 хиляди лева са допустимите разходи за закупуване на нови превозни средства по ПРСР » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Няма яхти, вертолети и каени – 47 хиляди лева са допустимите разходи за закупуване на нови превозни средства по ПРСР

Във връзка с тиражираните в медиите информации относно това, че по Програмата за развитие на селските райони ще бъдат субсидирани „луксозни превозни средства” ръководството на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) заявява, че това няма да бъде допуснато.

 

МЗХ в сътрудничество с Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) взе решение в случаите, когато по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 се кандидатства за превозни средства, то максимално допустимата за тях сума да е 47 хиляди лева с ДДС. Сумата е определена на базата на официални статистически данни на Националния статистически институт. Ако бенефициентите имат желание за закупуването на превозно средство с по-висока цена тяхно право е да доплатят със собствени средства.

 

МЗХ държи да поясни, че този проблем възниква в приема от месец май 2013 г., когато е обявена заповедта за прием по двете мерки. В нея не са предвидени допълнителни механизми, които да правят невъзможно кандидатстването на такива проекти. Това поставя въпроса как тези проекти да бъдат ограничени без това да предизвика юридически казуси, които да доведат до финансови санкции за държавата. Поради тази причина Управляващият орган на ПРСР и ДФЗ взеха решение приетите заявления по двете мерки  да не минават процес на повторна оценка (преранкиране), защото промяната на условията след приключването на приема по мерките е  незаконосъобразно и ще даде възможности за атакуване в съда.

 

Всички подадени проекти по мерки 311 и 312 ще бъдат обработени до края на месец април 2014 г. от ДФЗ.

 

За автора

Сродни публикации