Няма успех без пражилно колтучене » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Няма успех без пражилно колтучене

Доматите като основна култура се отглеждат за ранно, средно ранно и късно полско производство. Регулирането на растежа им
има съществено значение за ранозрелостта, общия добив и качеството на плодовете. Независимо от богатия опит и традиции
в отглеждането на растенията, все още се допускат грешки при извършването на вегетативните операции. Ето защо, когато
растенията са в най-активен растеж, трябва да се обърне внимание на някои особености при извършването им.

РАННИ ДОМАТИ. Отглеждат се едностъблено с редовно отстраняване на колтуците още когато те достигнат дължина
3-5 см. При сортовете Балка, Марица 25, Балкан, Лука и други, които са склонни към самозадънване при колтученето не се
отстранява най-горното разклонение по стъблото. Чрез него може да се възстанови нарастването и да се оформи продължител на стъблото. При тази група сортове, ако изресяването в първо и второ съцветие е силно, може в зоната под четвъртото и петото съцветие да се остави колтук с 1 -2 съцветия по него. Върхът на ранните домати се отстранява 55-60 дни преди крайния срок на прибирането.

СРЕДНО РАННИ ДОМАТИ. Когато те се отглеждат на опорна конструкция, колтученето най-общо е сходно с това при ранните
домати. Много от тези сортове са с ограничен растеж (детерминантни) и се отглеждат без закрепващи конструкции.
При тях колтученето може да се избегне напълно, особено при дребноплодните сортове.

За сортове с по-едри плодове, салатен тип, като Миляна, Хелиос, Дружба 1300, Слава и други може да се приложи
известно регулиране на растежа – еднократно колтучене с отстраняване на разклоненията в приземната част на стъблото.
Това води до получаването на по-едри плодове, по-равномерно оцветени и по-плътни, а първата беритба настъпва с 10-12 дни
по-рано.

КЪСНИ ДОМАТИ. Растенията, особено при сорт Кристи,трябва, да се формират двустъблено. За целта колтукът под първото съцветие не се отстранява и той се обособява като второ стъбло. Това спомага в насаждението да се поддържа по-умерено висока температура и по-висока относителна влажност. Добивът се повишава и се получават