Няма признаци на мана по лозовите насаждения във Варненска област » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Няма признаци на мана по лозовите насаждения във Варненска област

Няма регистрирана поява на първи признаци на мана по лозовите насаждения във Варненска област.
Във връзка с фенологичното развитие на лозовата култура е необходимо извършване на второто предпазно пръскане срещу болестта. Специалистите препоръчват използването на системно-контактни фунгициди с цел да се гарантира опазване на ресата от зараза. Регистрирана е поява на признаци от болестта оидиум по листата в лозовите насаждения на Черноморски АЕР. Най-критични за опазване на лозата от оидиум са фазите от цъфтеж до прошарване на зърното. Препоръчва се да се извърши поредното третиране срещу болестта, за което да се ползват фунгициди със системно действие. Основен източник на информация за появата, развитието, моментите за третиране и регистрираните препарати за растителна защита земеделските производители получават от издавания от Областната дирекция бюлетин за растителна защита. Той се явява като заключителен етап от работата на инспекторите по прогноза и сигнализация, дейности, които определят целесъобразността от извършване на РЗ мероприятията. Инспекторите от отдел „Растителна защита” проследяват развитието на 29 икономически важни вредители – болести и неприятели по основните земеделски култури за Варненска област.

 

За автора

Сродни публикации