Няма превишения на нормите за качеството на въздуха след пожара на депото в Свищов » Съвети в земеделието

юни 02, 2023

Няма превишения на нормите за качеството на въздуха след пожара на депото в Свищов

Акценти

  • На всеки час ще се отчитат данните от системата и при превишения ще бъдат  информирани представителите на местната власт и населението

След получения сигнал за пожар на старото сметище на Свищов вчера следобяд, РИОСВ и Регионална лаборатория – Велико Търново непрекъснато следят данните от автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух в града.

За периода от 16 часа на 14.08.2019 г. до 8 часа на 15.08.2019 г. не са отчетени превишения на нормите на измерваните показатели:

  • -озон;
  • -серен диоксид;
  • -азотен диоксид;
  • -азотен оксид;
  • -сероводород;
  • -серовъглерод.

Още вчера беше извършена проверка на място. По време на нея с мобилна апаратура в района на депото са измерени същите показатели и не са регистрирани превишения. Докато окончателно се загаси пожарът на депото, на всеки час ще се отчитат данните от системата и при превишения ще бъдат  информирани представителите на местната власт и населението.

Депото за твърди битови отпадъци на община Свищов е разположено югозападно от града,  като на площ от 46,26 дка са депонирани 355 000 мотпадъци. През 2016 г. РИОСВ – Велико Търново е издала заповед за преустановяване експлоатацията на депото поради въвеждане в експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол).

Община Свищов е предприела мерки за закриване и рекултивация на терена. На 13.08.2019 г. е сключен договор с ПУДООС за финансиране на проекта на стойност над 3 млн. лв. В най-кратък срок ще започнат дейности по техническа рекултивация на депото.

 

За автора

Сродни публикации