Няма основание за искане на отстрел на мечката, посетила обекти в гр. Сопот (ВИДЕО ОТ КЪПАНЕТО НА МЕЧКАТА) » Съвети в земеделието

юни 26, 2022

Няма основание за искане на отстрел на мечката, посетила обекти в гр. Сопот (ВИДЕО ОТ КЪПАНЕТО НА МЕЧКАТА)

Въпросът с отстрела на мечката, посетила обекти в град Сопот, област Пловдив, категорично не е поставян и обсъждан.

Сигнал за случая е подаден в Държавно горско стопанство – Карлово от собствениците на хотела, където е забелязана мечката.

ДГС – Карлово, съвместно с  Регионална дирекция по горите – Пловдив по най-бързия начин са предприели мерки. Назначена е междуведомствена комисия. Тя ще заседава на 4 ноември и ще излезе с решение за прогонване или улавяне и преместване на мечката в горска територия, отдалечена от населено място.

Издаването на разрешение за отстрел на проблемна мечка става само в случаите в интерес на здравето на хората и за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък и други.

В случая нито една от тези хипотези не е налична. Поради това няма основания за иницииране на предложение или издаване на разрешение за отстрел на животното.

 

За автора

Сродни публикации