Няма огнища на Нюкясълска болест по птиците у нас » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Няма огнища на Нюкясълска болест по птиците у нас

Акценти

  • В изпълнение на  програмата през 2019 година са взети над 2000 проби за официален контрол

Областните дирекции по безопасност на храните към БАБХ провериха всички индустриални ферми в България за изпълнението на Програма за контрол на Нюкясълска болест по птиците.

Засиленият контрол беше разпореден със Заповед на изпълнителния директор на агенцията проф. Паскал Желязков в периода декември 2019 – януари 2020 година.

Ключов фактор за превенция от Нюкясълска болест е извършването на ваксинация.

Проверката показва, че се ваксинират всички стада в индустриалните ферми. Съгласно програмата, индустриалните ферми имат ангажимента да осигурят ваксини и прилагането им и при птици в обекти тип „заден двор“ в 10-километрови зони около тях. Ваксинация в личните стопанства е извършена в 7 от 28 области общо с индустриални ферми. На собствениците, които не са изпълнили ангажимента си се връчват предписания за незабавно изпълнение. В региони, където индустриалните ферми имат затруднения по изпълнението, те ще бъдат подпомогнати от ОДБХ. Стопаните на домашно отглеждани птици могат да се обърнат към ветеринарните лекари и също да ваксинират животните си.

Програмата за контрол на Нюкясълска болест е част от Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019 – 2021 г. Тя цели да докаже свобода от инфекция с вируса на Нюкясълската болест по домашните и диви птици. Включва лабораторно изследване на кръвни проби на неваксинирани срещу болестта домашни птици от кокошевия вид и доплаващи птици, вкл. диви птици.

Изследват се:

  • – съмнителни за инфектиране птици;
  • – такива, отглеждани в зоопарковете, особено от водоплаващите и крайбрежните птици.

Извършват се клинични обследвания на възприемчиви птици и задължителна поголовна ваксинация на:

  • – кокошки-носачки;
  • – родителски стада и бройлери;
  • – фазани;
  • – пуйки;
  • – спортни гълъби.

В изпълнение на  програмата през 2019 година са взети над 2000 проби за официален контрол, като няма констатирани огнища на Нюкясълска болест в България.

Освен Програмата за контрол на Нюкясълска болест, обектите са проверени за изпълнението на всички действащи програми срещу значими болести по птиците като салмонела и инфлуенца, извършена е и комплексна проверка за биосигурност на фермите.

Предвид ситуацията с Инфлуенца в Европа, засиления официален надзор над птицевъдните ферми в страната ще продължи.

 

За автора

Сродни публикации