Нужно е да опазим местообитанията на дивите птици » Съвети в земеделието

юли 23, 2021

Нужно е да опазим местообитанията на дивите птици

Акценти

  • Освен кекликът и скалният орел, друга интересна птица, която е характерна за Северозападна България е бухалът

Разработването на кариери за инертни материали може да застраши оцеляването на пернатите.

За опазването на редките птици у нас трябва да се полагат повече усилия. В Северозападна България се срещат скален орел и планински кеклик. Данните сочат, че през последните години популацията на кеклика е намаляла. Особеното при хищните птици е, че гнездят по скалите. Именно това ги прави трудно забележими от хората. Пернатите са предпазливи и не допускат човешко присъствие. За разлика от тях редица други пойни птици могат да бъдат наблюдавани с бинокли и зрителни тръби.

В Северозападна България на територията на Врачанския Балкан и в Белоградчишките скали има много подходящи скални местообитания, които трябва да бъдат защитени и опазени. Те са важни за оцеляването на животните и това трябва да бъде съобразено при разработването на кариери за инертни материали. Всички процедури за целта следва да бъдат спазвани, за да не се създаде проблем за местообитанието на птиците.

Друга интересна птица, която е характерна за Северозападна България е бухалът. Някога той е бил рядък вид, но сега се среща на много места и може да бъде чут само вечер.

За опазване популациите на птиците се взимат редица мерки. Сред тях са проектът на природен парк „Врачански Балкан“ за опазване на лешоядите и проектите с ЧЕЗ за обезопасяване на електрическите стълбове.

 

Сродни публикации