Нужно е време за адекватни промени в Закона за земята » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Нужно е време за адекватни промени в Закона за земята

Акценти

  • Очаква се малко увеличение по директните плащания за България

Работна група ще се занимава с промените, а законовата рамка за тази година ще остане без промяна

Днес започна Седмата национална среща на земеделските производители в България. Една от коментираните теми  беше проекта на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов разясни, че предстои създаването на работна група, в която ще бъдат включени и земеделските асоциации. Всички, които са взели участие в общественото обсъждане на проекта и са изразили становище вече са уведомени.

Министърът обясни още, че през настоящата 2019 г. и стопанската година ще се запази действащата сега законова рамка. Предстои работа да продължи с помощта на всички заинтересовани страни, а за целта и сроковете ще трябва да бъдат удължени.

Друг акцент на срещата беше ОСП. В момента Европейския съвет обсъжда многогодишната финансова рамка. Решението по нея се очаква да бъде готово през есента, месеците – октомври, ноември. Тогава за всяка страна-членка ще станат ясни какви ще са бюджетите по двата фонда – гаранционния и ПРСР.

Очаква се малко увеличение по директните плащания за България. С национално съфинансиране пък ще може да се компенсира намалението по ПРСР. Министър Порожанов смята, че нужните 300 млн. евро за 7-годишния период могат да бъдат осигурени. Така ще се запази бюджета и за развитие на селските райони.

Той коментира още, че в многогодишната финансова рамка са включени елементи на ОСП, които ще се пренесат в регламентите. Това се очаква да се случи с таваните на плащанията.

 

Сродни публикации