Нужни са промени в наредбата за ползване на дървесина » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Нужни са промени в наредбата за ползване на дървесина

Акценти

  • ЮЗДП продължава политиката на плавно увеличение на цената за добив на дървесина

На поредна работна среща се събраха експерти и представители на бизнеса.

Днес се проведе работна среща между ръководството на ЮЗДП и бизнеса. Тя беше във връзка с наредбата за ползването на дървесина. Трябва да се намери баланс в текстове й и да се вземат предвид интересите на всички – собствениците на горските територии, дърводобивните фирми и преработвателите. В срещата участваха директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов, изпълнителният директор на ИАГ инж. Мирослав Маринов и директорът на дирекция инж. Ценко Ценков, експерти и директори на поделения в обхвата на предприятието. Дискутирани бяха проблеми, свързани с промяната на действащата нормативна уредба, която регламентира условията и реда за възлагане на дейности в горските територии.

Изпълнителният директор на ИАГ прикани присъстващите представители на дърводобива и дървопреработването да обединят усилия и чрез предложения да бъдат защитени интересите на всички. Той пое и ангажимент за унифициране на критериите, по които Регионалните дирекции по горите проверяват работата в преработвателните цехове.

По време на срещата стана ясно, че ЮЗДП продължава политиката на плавно увеличение на цената за добив на дървесина. Само в рамките на последните четири години тя е повишена средно с 5 лв. на кубичен метър. Работи се с цел подсигуряване на техника за достъп до обектите, в които се извършва дърводобив. Директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов добави още, че в случай на невъзможност се ангажират да поемем разходите на фирмите за това. Той призова представителите на бизнеса да сигнализират при възникване на проблеми в ежедневната дейност. Така ще може да се работи за решаването им в оперативен порядък.

След дискусия страните – ЮЗДП, ИАГ и представители на дърводобивните фирми стигнаха до комплекс от предложения. Те следва да бъдат обсъдени и приети в рамките на следващите една-две седмици.

 

Сродни публикации