Нужна е реклама на селскостопанските хранителни продукти » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

Нужна е реклама на селскостопанските хранителни продукти

Акценти

  • 89 млн. евро ще бъдат разпределени за кампании в държави с висок темп на растеж

Със 191 млн. евро ЕК подплати изпълнението на Годишната работна програма за 2019 г. по политиката за популяризиране

Планирано е през 2019 г. програмите за популяризиране на селскостопански хранителни продукти от ЕС да бъдат насочени главно към пазарите извън ЕС,. Тук се имат предвид предимно тези, които имат най-голям потенциал за растеж.

На 14 ноември ЕК прие Годишната работна програма за 2019 г. по политиката за популяризиране. Съгласно нея за програми, избрани за съфинансиране от страна на ЕС, ще бъдат отпуснати 191,6 милиона евро. Тази сума е с 12,5 млн. евро повече от средствата предоставените през 2018 г. 89 млн. евро ще бъдат разпределени за кампании в държави с висок темп на растеж. Такива са Канада, Китай, Колумбия, Япония, Корея, Мексико и Съединените щати. Част от средствата ще бъдат заделени за популяризирането на специфични продукти.

Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, обясни, че Европа е лидер в света по производство на качествени храни и напитки. Според него, с повече усилия за популяризиране, през 2019 г. ще се осигури още по-голяма известност в ЕС и извън него. Това може да се окаже положителна стъпка за европейските фермери и производители на храни. Колкото повече расте броя на сключените търговски споразумения, толкова повече възможности се откриват пред производителите. За целта Комисията застава изцяло зад идеята. От своя страна тя ще направи нужното, за да осигури подкрепа в популяризирането и износа на продукти.

В ЕС се провеждат кампании за популяризиране на различните схеми и етикети на ЕС за качество. В тях се включват тези за защитено наименование за произход (ЗНП), защитени географски указания (ЗГУ) и храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ), както и за биологични продукти. Освен това част от средствата са насочени към конкретни сектори. Такива са устойчивото производство на ориз или плодовете и зеленчуците. Последният по-специално беше избран с цел насърчаване на здравословното хранене сред потребителите в ЕС.

Поканите за представяне на предложения за конкретни кампании ще бъдат публикувани през януари 2019 г. Те ще бъдат отворени за широк спектър от органи, като например професионални организации, организации на производители и групи от сферата на хранително-вкусовата промишленост, отговарящи за дейности за популяризиране.

 

Сродни публикации