Нуждата от залесяване расте » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Нуждата от залесяване расте

Акценти

  • Според специалисти от Междуправителствената експертна група по изменението на климата (IPCC) глобалното затопляне не може да се ограничи, ако не се намалят и въглеродните емисии

Все повече вредим на околната среда и атмосферния въздух, а за бъдещето си не мислим

Все повече се увеличават вредните емисии в атмосферата. Ограничаването на глобалното затопляне е една от задачите, за които спешно трябва да се намери решение. В тази връзка Полша призова за усилено залесяване по цял свят. Това становище беше част от речта, предшестваща климатичните преговори на ООН, които ще се състоят във Варшава следващия месец.

Този апел някак не тежи на мястото си заради действията на страна, които влизат в сериозно противоречие с него. В Полша все още твърде много се използват въглища. Не са забравени и еко-скандали от последните години, като тук влиза и сечта във вековната защитена гора Беловежа. В своя защита експерти многократно изразиха становището си, че за ограничаване консумацията на въглища е необходимо повече време. Паралелно с това страната започна кампании за промотиране на залесяването на гори. Това е добро средство за намаляване на въглеродния диоксид. Другата идея, която срещна полската подкрепа е разпространението на електромобилите като средство за намаляване на дизеловото замърсяване.

Според специалисти от Междуправителствената експертна група по изменението на климата (IPCC) глобалното затопляне не може да се ограничи, ако не се намалят и въглеродните емисии. Именно в тази насока трябва да се работи по-усилено. Залесяването е сред лесно приложимите и  ефективни мерки, които могат да се приложат веднага и навсякъде по света.

Близо една трета от територията на Полша е заета от гори. Дейностите по-залесяване в страната продължават усилено. В тази връзка започна и инициативата „Горски въглеродни ферми“. Нейната цел е засаждането на дървета, способни да поемат 1 милион тона CO2.

 

Сродни публикации