Ще има нов ред за признаване на развъдните организации » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Ще има нов ред за признаване на развъдните организации

Акценти

  • В изготвянето на развъдната програма вече ще вземат участие зооинженери и  научни работници, специалисти по съответния вид животни

Парламента единодушно гласува „за“ промените в Закона за животновъдството

Днес бяха приети промените в Закона за животновъдството. Парламентът одобри измененията,  свързани с  условията и реда за признаване на развъдните организации. Гласувалите, в подкрепа на внесеното предложение, бяха 114.

Най-съществените промени, чието одобрение беше важно и необходимо, засягат условията и реда за признаване на развъдните организации и одобряването на развъдните програми.

Сега развъдна дейност ще могат да извършват организации, които са признати за развъдни и имат одобрена развъдна програма. В нейното изготвяне вече ще вземат участие зооинженери и  научни работници, които са специалисти по съответния вид животни.

Отпадна ангажимента за представяне на хартиен носител на определени документи. Тяхната проверка ще се извършва служебно.

Вече ще бъде ограничен обхвата на разрешението за развъдна дейност за организациите, извършили нарушения. Това ще важи за тези от тях, които осъществяват селекция и репродукция със селскостопански животни, с повече от една порода.

крави във ферма

В Интегрираната информационна система, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството ще трябва да отразява породата и развъдния статус на животните, които са под селекционен контрол. Неин ангажимент ще бъде и публикуването на информация относно резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните им признаци.

В приетите изменения са определени и размерите на санкциите, които ще бъдат налагани при неспазване на изискванията. Финансови глоби са в размер от 1 000 до 1 500 лв, а имуществените санкции – от 1 500 до 2 000 лв.

 

Сродни публикации