Ново споразумение забранява търговския риболов » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Ново споразумение забранява търговския риболов

Акценти

  • Договорът има клауза за автоматично подновяване на всеки пет години

ЕС и десет други държави се обединиха, за да запазят рибните запаси в Арктика

В четвъртък, на 14 февруари, Европейският съюз и девет други страни, включително САЩ и Русия, одобриха международно споразумение за забрана върху риболова в Арктика. Така търговските кораби вече няма да имат правото да ловят риба там. Целта на това ограничение е да се запази крехката екосистема на региона.

Чрез споразумението трябва да се намали въздействието върху околната среда на нерегулирания търговски риболов в откритото море на Арктика, като се забрани тралирането за 16 години.

Договорът има клауза за автоматично подновяване на всеки пет години. Той е подписан от Канада, Китай, Дания, Исландия, Япония, Република Корея, Норвегия, Русия и САЩ в допълнение към ЕС. Той ще влезе в сила, след като бъде ратифициран от всичките десет страни.

Благодарение на него ще бъде защитена площ от почти 2,8 милиона квадратни километра в открито море на централния Атлантически океан. Според ЕП това е опит да се защитят морски екосистеми, да се гарантира запазването на рибните запаси и да се гарантира устойчивостта на риболовните дейности.

Към момента в тази област не се извършва търговски риболов, защото преди това е била покрита с лед. С промяната на условията в океана, в бъдеще ще се улесни достъпа на риболовните кораби и те лесно ще могат да навлизат в новите райони.

Арктика се затопля два пъти по-бързо от останалия свят , а това влияе на рибните популации. Новото споразумение е предпазлив подход към управлението на рибните запаси.

За първи път международната общност се въздържа от търговски риболов в определена област, преди да се знае повече за неговата екосистема.

Според оценките на ЕС около 15% от риболова се извършва незаконно и без регулиране. Това са почти 26 млн. тона риба всяка година.

Въздействие върху търговския риболов

прекомерният риболов, замърсяването от мрежи и оборудване, унищожаването от тралене и драгиране, това са все последици от търговският риболов. Те влияят изключително негативно на океана. Повече от 30 % от световния риболов вече е извън определените норми, а прекомерният риболов драстично променя екосистемите.

Нужни са регулации, за да се запази устойчивата риболовна индустрия.

 

Сродни публикации