Откриха ново огнище на инфекциозна анемия по конете » Съвети в земеделието

юли 07, 2022

Откриха ново огнище на инфекциозна анемия по конете

Акценти

  • В рамките на 90 дни от датата на умъртвяване на заразеното животно трябва да се вземат втори кръвни проби

Забранява се транспортирането на животни от стопанството в с. Шума

На 22 февруари 2019 г. е издадена Заповед № РД 11-309 от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев. С нея е обявено възникнало огнище на заболяването инфекциозна анемия по конете в с. Шума, общ. Годеч, обл. София.

С цел ограничаване разпространението на болестта са предприети и редица мерки. Забранено е да се извършва транспортирането на еднокопитни животни от заразеното стопанство. Това е допустимо само за тези, които подлежат на незабавно клане.

Предстои по хуманен начин да бъде умъртвено животното, което е реагирало положително на болестта.

След обезвреждане на трупа следва да се извърши механично почистване, дезинфекция и дезинсекция на обекта.

С оглед опазване здравето на останалите животни предстои да се вземат кръвни проби. Те трябва да бъдат изпратени за лабораторен анализ. В рамките на 90 дни от датата на умъртвяване на заразеното животно трябва да се вземат втори кръвни проби.

Собственикът на болното животно ще бъде обезщетен съобразно законовите изисквания.

 

Сродни публикации