Ново огнище на АЧС - за първи път в Търговище » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

Ново огнище на АЧС – за първи път в Търговище

Акценти

 • В резултат от огнищата на АЧС, общият брой на умъртвените домашни свине е 375

Потвърдиха едно ново огнище на Африканска чума при домашни свине в област Търговище.

То е в стопанство, в което се отглеждат 12 нерегистрирани свине – квартал „Въбел“, град Търговище.

До този момент в област Търговище не беше констатирано заболяването АЧС при домашни или диви свине.

Взетите проби от свинете са потвърдени като положителни за вируса на АЧС.

Огнището е установено в рамките на пасивното наблюдение в резултат от постъпили в ОДБХ към БАБХ уведомления за заболеваемост при домашните свине.

В землището на ДЛС „Черни Лом“, град Попово, област Търговище е установен и случай на Африканска чума при диво прасе.

се бе потвърден случай на Африканска чума при дива свиня в землището на Горно Абланово.

Случай с три диви свине, намерени мъртви, бе констатиран и в област Враца, в землището на ДУ „Дъбник“, град Враца.

В Търговище са създадени зони на рестрикция. Наложени са мерки за контрол и ликвидиране на АЧС. Предстои принудителното умъртвяване по хуманен начин.

Предстои и обезвреждане на домашни свине в 3 км предпазна зона и намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване.

Няма засегнати индустриални ферми в рестриктивните зони, които са създадени.

От началото на 2019 г. до днес са регистрирани 16 огнища на заболяването Африканска чума при домашни свине.

Те са както следва:

 • 11 в област Плевен;
 • 1 в област Бургас;
 • 1 в област Враца;
 • 2 в област Русе;
 • 1 в област Търговище.

Засегнатите животновъдни обекти са основно от тип „лично стопанство“.  Те не са регистрирани в БАБХ и една фамилна свинеферма от тип А.

Към настоящия момент 20 са случаите при диви свине:

 •  8 за област Силистра;
 • 6 за област Добрич;
 • 1 за област Варна;
 • 2 за област Плевен;
 • 1 за област Русе;
 • 1 за област Враца;
 •  1 за област Търговище.

Общият брой на умъртвените домашни свине е 375.

Забранява се влизането и излизането на хора и автомобили без разрешение от БАБХ, в района на обектите, по време на изпълнение на мерките.

Изключени правят:

 • служители на МВР;
 • медицински лица, в това число и Спешна медицинска помощ;
 • представители на централната и местната власт;
 • областната администрация;
 • лица имащи адресна регистрация в съответното населено място.

Транспортирането на животни може да се извършва само, ако:

 • животните са идентифицирани;
 • произхождат от животновъден обект под ветеринарен надзор;
 • са придружени с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване.

Животните следва да се транспортират със специализирани транспортни средства, което е одобрено от БАБХ за подобни дейности.

От съществено значение е стопаните да спазват правилата за превенция на заболяването. Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно.

 

За автора

Сродни публикации