Ново огнище на Африканска чума при домашните свине беше потвърдено в Момчилград » Съвети в земеделието

юни 21, 2024

Ново огнище на Африканска чума при домашните свине беше потвърдено в Момчилград

Акценти

  • В определената инфектирана зона се допуска извършването само на неотложни земеделски дейности

Първично възникнало огнище на болестта Африканска чума по свинете е обявено в животновъден обект тип „лично стопанство“.

Той се намира в град Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.

Съгласно разписаното в издадената заповед са определени 3 км предпазна зона и 10 км. наблюдавана зона. В тях попадат населени места от няколко общини.

Във връзка с недопускане разпространението на заразата е необходимо принудително умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички заразени и контактни домашни свине в засегнатия обект. Тази мярка ще бъде приложена и спрямо останалите животни, отглеждани за лични нужди в стопанствата тип „заден двор“.

В двете зони се забранява влизането и излизането на:

  • – хора;
  • – моторни превозни средства;
  • – превозни средства, задвижвани с животинска тяга или физическа сила;
  • – селскостопанска техника.

В определената инфектирана зона се допуска извършването само на неотложни земеделски дейности при стриктно спазване на дадени указания за мерки за биосигурност и инструкции за дезинфекция на селскостопанския инвентар.

 

Сродни публикации