Ново за земеделски производители и тютюнопроизводители » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Ново за земеделски производители и тютюнопроизводители

Новото, с което трябва да се съобразят самоосигуряващите се лица, земеделски производители и тютюнопроизводители през 2013 година:
1. Променени са сроковете за внасяне на осигурителните вноски – 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
2. Променени са сроковете за подаване на Декларация образец №1- 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
3. Плащането на социални и здравни осигуровки става в единна сметка и с един общ параграф чрез използване на едно платежно нареждане и/или вносна бележка за плащане към бюджета. Изключение се прави само за вноските в универсален пенсионен фонд за родените след 1960 г., които се превеждат по отделна сметка и с различен параграф.
4. Променен е срокът за подаване на документи за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност – 15-то число на месеца следващ месеца, през който е издаден документа за временна неработоспособност, или до 15-то число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетение за бременност и раждане и обезщетение за отглеждане на малко дете.
5. С измененията в Кодекса за социално осигуряване се дава възможност на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители да осигуряват съпруг/съпруга, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност. Осигурителните вноски се дължат върху минималния размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв. За направените вноски се подава Декларация образец №1 и за съпруга/съпругата в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят.

 

За автора

Сродни публикации