Нови 20 общини ще получат финансиране за обновяване на уличната мрежа в селските райони по ПРСР 2014-2020 г. » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Нови 20 общини ще получат финансиране за обновяване на уличната мрежа в селските райони по ПРСР 2014-2020 г.

Нови 20 общини ще получат финансиране за обновяване на уличната мрежа в селските райони по ПРСР 2014-2020 г.

За тази цел се отпускат 22 млн. лева по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата.

Общият размер на бюджета по втория прием на подмярката за този тип дейности става 141,3 млн. лв.

По този начин ще се даде възможност на повече общини, кандидатствали по процедурата, да получат финансиране по Програмата.

 

За автора

Сродни публикации