Нови схеми ще влязат в наредбата за директните плащания » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Нови схеми ще влязат в наредбата за директните плащания

Акценти

 • В Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) се променя размера на реализираните добиви на ябълки, круши и вишни

До 3 март ще продължи общественото обсъждане на проектонаредбата

От 31 януари до 3 март ще продължи общественото обсъждане на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. Тя урежда условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

В предложените промени има такива и в чл. 18 от Наредба № 3/2015 г. Тя се отнася до измененията в наименованията на част от схемите. Паралелно с това се въвеждат и нови такива за обвързана подкрепа. Така за кампания 2019 ще се прилагат следните схеми за обвързано с производството подпомагане:

 • схема за обвързано подпомагане за млечни крави;
 • схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол;
 • схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни);
 • схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;
 • схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол;
 • схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни);
 • схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
 • схема за обвързано подпомагане за биволи;
 • схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група);
 • схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде);
 • схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан);
 • схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер);
 • схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън);
 • схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);
 • схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци;
 • схема за обвързано подпомагане за протеинови култури.

Схеми за обвързано подпомагане за животни

На 1 август 2018 г. до ЕК бяха нотифицирани изменения в схемите за обвързано подпомагане за животни. Така с внесения проект се предлагат следните три вида промени:

 

 • променя се модела на диференцирано подпомагане. Тук предложението е той да отпадне при Схемата за обвързана подкрепа за биволи. Регламентира се и прилагането на модулиран размер на подпомагането:
 • вторият вид промяна засяга начина на доказване на реализация при схемите за обвързана подкрепа на месодайни животни
 • променят се и изискваните добиви от мляко от допустимо животно, респективно изискване за реализация на пазара на допустимо животно по отношение количеството мляко/брой животни и по отношение породите и предназначението на животните.

В тази връзка в проекта е заложена и актуализация на:

 • Списъкът на застрашените от изчезване и комбинирани породи говеда под селекционен контрол;
 • Списъкът на млечните породи овце и кози под селекционен контрол;
 • Списъкът на породите овце и кози, ползвани за месо, под селекционен контрол.

Разписани са и изискванията за необходимите документи за доказване на реализацията по схемите за месодайни животни. Няма да бъде задължително представянето им при затворен цикъл на производство.

Схеми за обвързано подпомагане в сектор Плодове и зеленчуци

С проекта на наредбата се правят промени засягащи и схемите за обвързано подпомагане в сектор Плодове и зеленчуци.

В схемите за обвързана директна подкрепа за зеленчуци се променя обхвата на културите. Запазват се условията за подпомагане. За кампания 2019 ще се прилагат:

 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан);
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер);
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, кромид лук и чесън);
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);

Занижават се изискваните добиви при следните схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци:

 • по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) – корекция в реализираните добиви на ябълки, круши и вишни;
 • по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) – изменя се размера на изисквания добив на сливи;
 • по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци – променят се изискваните за реализация на пазара средни добиви за домати и краставици.

Това са само част от промените и допълненията поместени в проектонаредбата.

 

Сродни публикации