Нови стандарти за съхранение на семената » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Нови стандарти за съхранение на семената

Международната организация по прехрана и земеделие (ФАО) към ООН предлага да се приемат нови доброволни  стандарти за съхранение на семена от основни култури и друг генетичен материал. Това става ясно от специална публикация на организацията.
Доброволните стандарти ще обхващат широк кръг от въпроси като: методите за събиране на пробите, съответствие на маркировката, защита от гъбички, бактерии и вредители, защита от физически фактори, тестване на жизнеспособността и целостта на генетичния материал и разработване на стратегии за по-бързото събиране на проби с цел тяхното разпространение.

Към момента в 1759 генетични банки по цял свят се съхраняват над 7 млн. проби и образци на семена от различни видове култури. Стандартите имат за цел да запознаят потребителите с процедурите по събиране, съхранение и документиране на различните земеделски култури. Според експертите повсеместното им прилагане ще доведе до запазване на биологичното разнообразие и повишаване на устойчивостта в селското стопанство, за да може да се осигури изхранването на населението. Очаква се до  2050 година населението на Земята да достигне  9 млрд. души. Ефективното управление на генетичните банки ще ги направи по-достъпни за учени и селекционери , които могат да ги използват за разработване на по-добри сортове които да са по-добре приспособени към агроекологичните мерки.

 

За автора

Сродни публикации