Нови правила за директните плащания през 2016 » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Нови правила за директните плащания през 2016

Кампанията за директни плащания, която започва от 1 март тази година ще бъде по нови правила, коментира министър Десислава Танева.

Право на подпомагане ще имат тези площи, за които бенефициентите имат правно основание и то площите по индивидуализирани имоти. За постоянно затревените площи ще се изисква съответният брой животни.

До 15 февруари всички площи, които фермерите ползват с правно основание, трябва да бъдат регистрирани, с изключение на пасищата. Само така нивите ще могат да бъдат заявени за подпомагане. Земеделските стопани трябва да заявяват само земите, които ползват и обработват (а не изобщо всички терени, за които имат правно основание като например стопански дворове).

Също до 15 февруари трябва да бъде заплатено ползването на белите петна. В противен случай системата ще приеме, че тази площ не се стопанисва на базата на валидно правно основание.

През кампания 2016 ще бъдат въведени нови схеми за хуманното отношение към животните – за едър и дребен рогат добитък. Ще се кандидатства за свободно подово и свободно пасищно отглеждане. Ще има и схема за осигуряването на балансирана и постоянна паша при пчелите.

 

 

За автора

Сродни публикации