Приеха нови правила за биологично производство » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

Приеха нови правила за биологично производство

Акценти

  • Включват се нови продукти като корк и някои масла

Достъпът до схемите за подпомагане на биологичното производство ще бъде облекчен за стопаните от ЕС.

Биологичните продукти в ЕС, от 1 януари 2021 г., ще трябва да отговарят на приетия вече регламент на Европейския парламент и Съвета. Чрез него се определят правилата и принципите за биологично производство, етикетирането на продуктите, обозначенията и рекламата им, а също и правилата за контрол, информират от БНР.

От съществено значение за развитие на сектора е подходящото етикетиране. Информираността на потребителите расте, а с нея и проверките, които те правят на написаното по етикетите на храните в магазините. Расте броя на потребителите, които предпочитат биологични продукти. Само за последните 10 години този пазар е нараснал със 135%. Потребителите посягат към продукти, в чието отглеждане не са влагани пестициди. Хората търсят информация за произхода и съдържанието на храните.

Агенция за биологична сертификация ООД

Сега действащите правила са вече на 20 години. За този период сектора, от малка ниша, се е превърнал в генератор на приходи. Само за година те достигат 27 млрд. евро. Добрата новина е, че в новите текстове са разписани условията, които следва да спомогнат за по-бързото му развитие. Целта е той да генерира много голямо устойчиво производство, което да се отличава със собствена марка и лого. Необходимо е и конкуренцията в бранша да бъде лоялна, производителите от различните страни на ЕС да бъдат равнопоставени и еднакво защитени, обяснява еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган.

Какво ще се промени заради новия регламент?

Чрез регламентът ЕК определи мерки за контрол върху вноса на биологични продукти от трети страни. Към момента те притежават пазарен дял, равен на 30%. Конкуренцията не е равнопоставена и това най-ясно си личи на пазара на семена и посадъчен материал.

Контролът вече ще обхваща всички етапи на производство, обработка и разпространение. Всички производители, независимо от произхода си, ще трябва да спазват правилата, ако искат да продават продуктите си в ЕС. Това ще създаде равнопоставеност между земеделските стопани в и извън ЕС.

Нещото, което ще облагодетелства дребните стопани е възможността да се обединяват за групово сертифициране и така да намаляват разходите си. Предвидено е да се облекчи достъпа им до схемите за подпомагане на биологичното производство. По този начин ще се открият нови пазари за органично произведени семена и други растителни  материали с голямо генотипно разнообразие. Именно по този начин селскостопанските култури ще станат по-устойчиви на въздействието на болести, вредители и неблагоприятни метеорологични промени.

Предвидено е в регламента да бъдат включени и нови продукти – като корк и някои масла. По този начин, с разширяване на сектора, ще се повиши търсенето и ще се създадат нови възможности за производителите на био продукти.

 

Сродни публикации