Новият закон за земеделски земи предвижда тежки глоби за офшорките » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Новият закон за земеделски земи предвижда тежки глоби за офшорките

Солени санкции за офшорните компании ако не продадат земеделските си земи до края на тази година предвиждат промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Според проекта собствениците на офшорни фирми, които притежават земя, трябва да я продадат в срок до 1 януари. В случай, че не изпълнят изискването на закона, те ще бъдат глобявани със 100 лева на декар. При неизпълнение на закона след изтичане на гратисния период, санкцията се утроява и става 300 лева. По този начин дружествата, които са притежавани от офшорни компании и които са собственици на земеделски земи ще трябва да продадат собствеността си в най-кратки срокове, ако искат да не понесат сериозни загуби, които по размер могат да надхвърлят дори и стойността на притежаваното от тях имущество. Така приетите промени са удар срещу скритата спекулативна дейност на редица "инвеститори", които досега инвестираха в земеделска земя като средство за изпиране на финансови средства с неясен, а понякога и престъпен произход. Така се гарантира, че земята ще бъде в ръцете на тези, които наистина имат намерението да я стопанисват. Офшорни собственици на земеделска земя в България има много и всички те ще трябва в най-кратки срокове да се ориентират и да продадат притежаваната от тях земя, ако искат да не загубят собствеността си и да си върнат поне малка част от направената от тях инвестиция. С предвидените санкции в закона за неспазване на забраната за притежаване на земеделски земи от компании чиято собственост е скрита в офшорни зони, се затваря целият необходим кръг от разпоредби, които правят наистина ефективна въведената в средата на май 2014 г. забрана.

 

За автора

Сродни публикации