Новият директор на Природен парк "Българка" е инж. Лиляна Райкова » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Новият директор на Природен парк „Българка“ е инж. Лиляна Райкова

Акценти

  • От 2010 г. до настоящия момент инженер Райкова продължава работата си в сферата на горското стопанство в частния сектор

Инж. Лиляна Райкова е новият директор на Природен парк „Българка“ към Изпълнителна агенция по горите.

„Гората за мен е била и винаги ще бъде „зеленото злато” на страната ни. Ще използвам придобитите знания и опит, натрупан в областта на горското стопанство, за постигане на устойчиво управление, стопанисване, ползване, възобновяване и опазване на природните ресурси, намиращи се на територията на Природен парк „Българка“, каза инж. Райкова пред екипа на дирекцията.

Инж. Райкова е завършила Лесотехнически университет – София, специалност „Горско стопанство“.

Натрупва професионалния си опит в Държавно горско стопанство Севлиево, където изпълнява длъжности на почти всички нива, като през периода 2001г. – 2010 г. е директор на стопанството. От 2010 г. до настоящия момент продължава работата си в сферата на горското стопанство в частния сектор.

Инж. Райкова има придобита квалификация и познания и в областта на счетоводството, стопанската отчетност и планирането на дейности, които са необходими за успешно ръководство на природния парк.

Инж. Райкова е назначена за директор със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите – инж. Мирослав Маринов, след провеждане на конкурс.

 

За автора

Сродни публикации