Новите технологии могат да оптимизират селскостопанските дейности » Съвети в земеделието

юни 01, 2023

Новите технологии могат да оптимизират селскостопанските дейности

Акценти

  • С цифровизиране на земеделието ще се създадат подходящи условия за привличане на все повече млади хора в сектора

Цифровизацията на земеделието ще помогне на стопаните да се представят успешно на по-големи пазари

Вече беше представена и Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на България. С нейна помощ следва да се постигне по-високо качество на производствения процес и крайните продукти създавани у нас.

Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони е част от пакета документи, свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и подготовката на стратегическите планове. Целта на създаването й е повишаване конкурентоспособност и доходите на земеделските стопани в страната.  Така значително ще се увеличат възможностите за пласмент на българските продукти не само в ЕС, но и извън него.

С цифровизиране на земеделието ще се създадат подходящи условия за привличане на все повече млади хора в сектора. Ще се облекчи дейността в стопанствата, ще се намалят разходите, ще се внедрят нови технологии.

Земеделските стопани ще имат възможността да следят случващото се с посевите и животните. Ще се използват точно толкова суровини, колкото са необходими и то, когато трябва. Като цяло атрактивността на земеделието ще се повиши значително. Живота в селските райони ще се подобри. Ще се подпомогне опазването на околната среда и климата.

Усилената обединена работа на университетите, IT компании и институти ще бъде от полза за всички земеделски производители.

Очаква се Министерският съвет да одобри стратегията. Целта е през следващите години да се цифровизира българското земеделие и селски райони.

 

Сродни публикации