Какви са новите прогнози за добива на пшеница в Австралия » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Какви са новите прогнози за добива на пшеница в Австралия

Акценти

  • Изготвените прогнози за потреблението на пшеница в Австралия за 2018/19 г. показват увеличение до 8,3 млн. тона

Цифрите показват количества два пъти по-ниски спрямо отчетените през 2016/17 г.

Последните оценки и прогнози за реколтата от пшеница в Австралия показват една идея по негативни сценарии. Преди месец цифрите показваха с 2,6 млн.тона по-високи добиви. Днес обаче очакванията са други. Според новите разчети през 2018/19 г., реколтата от пшеница може да спадне до 16,6 милиона тона. Само за сравнение, през изминалата година тя е била 21,2 млн. тона. През 2016/17 г. произведеното зърно е било в размер на 31,8 млн тона. Това съобщават от информационната агенция „Казахстан-Зерно“.

Първоначалните запаси от пшеница в Австралия през разглежданата година са били 5,5 млн. тона. С 0,5 млн.тона по-високи са били в началото на миналия сезон.

Цифрите показват, че доставката на пшеница през 2018/19 г. е била 22,3 млн. тона. Тази стойност е с 5,1 млн. тона по-малко в сравнение с предходната година. Интересно е да се отбележи, че един месец по-рано прогнозите за доставка са били по-оптимистични определяйки цифрата от 24,8 млн. тона. Очакваният внос е в размер на 0,2 млн. тона, какъвто е бил и през предходните два сезона.

Данните за октомври показват, че износът на австралийска пшеница през 2018/19 г. може да падне до 10 млн. тона. За 2017/18 г. тази стойност е била с 4 млн. тона. Само за сравнение през 2016/17 г. износът се е равнявал на 22,6 млн. тона.

 

Изготвените прогнози за потреблението на пшеница в Австралия за 2018/19 г. показват увеличение до 8,3 млн. тона. С 0,4 млн. тона по-малко е употребеното количество през изминалата година. Прогнозите от септември определят стойности в размер на 7,4 млн. тона. През 2016/17 г. тази цифра е била 7,8 млн. тона.

 

Последните доклади показват, че запасите от пшеница в страната ще бъдат около 4 млн. тона. Предварителните сметки бяха за доста по-ниски стойности. Само за сравнение през последната пазарна година запасите бяха 5,5 млн. тона, а през 2016/17 г. – 6 млн. тона.

 

Сродни публикации