Какво е заключението на европейските експерти за борбата ни с чумата

Какво е заключението на европейските експерти за борбата ни с чумата

Днес експертната мисия на ЕК, която дойде в страната по покана на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) направи своето заключение. Тяхното становище е, че чума по дребните преживни животни в България със сигурност има. Яснота и прозрачност има и в действията пред...
Виж повече
Вече тече приемът по подмярка 4.1.2

Вече тече приемът по подмярка 4.1.2

Кандидатите желаещи да участват с проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014...
Виж повече
Променени са цени за лов на диви свине

Променени са цени за лов на диви свине

Влошената епизоотична обстановка у нас и опасността за навлизане на Африканска чума по свинете от Румъния наложиха затягане на мерките за недопускане разпространението на болестта у нас. В много области в страната мерките бяха засилени, бяха проведени редица заседания на епизоотични комисии по региони....
Виж повече
Прибирането на лавандула в Добричко е към своя край

Прибирането на лавандула в Добричко е към своя край

В Добричко продължава кампанията по прибиране на реколтата. До момента са обработени 34 559 дка лавандула, а общо заетите с културата площи са 39 640 дка. Общото количество прибрана лавандула е 18 235 тона. Отчетеният среден добив възлиза на 528 кг/дка. В областта има отчетени 394 дка пропаднали площи с...
Виж повече
Не пускат ветеринарите да вземат повторна проба от вторичното огнище на чума

Не пускат ветеринарите да вземат повторна проба от вторичното огнище на чума

Стопанството, в което вчера беше обявено вторично огнище на чума по дребните преживни животни се оказва недостъпно за ветеринарните специалисти. Във фермата се отглеждат над 200 овце, който към момента са на оборен режим. Те нямат досег до пасища, водоеми или други стада. За сега при животните нямат изр...
Виж повече