Нова система за против градушки за всички обработваеми земеделски площи » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Нова система за против градушки за всички обработваеми земеделски площи

„Новата система за противоградова защита ще обхване всички обработваеми земеделски площи в България.“ Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева на проведеното в град Велико Търново обсъждане с бранша на тема: „Възможности за развитие на системата за превенция срещу градушки и други неблагоприятни климатични явления“.

Тя допълни, че сега се покриват малко над 10 млн. дка, а след осъществяване на реформата, защитаваната обработвана земя ще достигне 91,4% от общия й размер или 36 590 185 дка. Останалите 8,6% обхващат площи, върху които не може да бъде извършвана защита, поради ограничения от различен характер – площи в погранични райони, буферни зони и рискови територии, каза още Танева.

Министърът посочи, че разширяването на противоградовата защита ще се осъществява по два метода. Първият ще включва изграждане на 32 нови ракетни площадки към сега действащите в Южна България, с цел доизграждане и уплътняване на системата в този район и повишаване на нейната ефективност. Вторият, който ще  се използва предимно в Северна България, е използване на авиационен метод за защита на останалите обработвани площи. Този способ е успешно прилаган в съседни държави като Гърция, Израел и други.

 „За да функционира този  нов модел фермерите ще следва да заплащат такса, която ще варира от 0,68 до 0,90 лв. на декар“, поясни още министър Танева. Тя обясни, че събраните средства от такси ще бъдат част от бюджета на държавно предприятие, което ще осъществява противоградовата защита. „За целта ще бъде обособено държавно предприятие след преструктуриране на Изпълнителна агенция за борба с градушките,“ съобщи Десислава Танева.  Тя допълни още, че таксата ще покрива оперативните годишни разходи за противоградова защита, като в тях се включват и застраховките на земеделските площи, които се защитават”.

Авиационният метод за защита се очаква да стартира още от следващия сезон с използването на общо 10 самолета, от които първоначално ще бъдат закупени два, а другите ще бъдат наети. 
Министър Танева информира, че планът за реформа на противоградовата защита в България е изготвен съвместно с Агенцията за борба с градушките и представители на застрахователите в България и БАН.

По време на събитието, участниците дискутираха възможности за усъвършенстване и разширяването на  системата. „Ще си сътрудничим с Министерството за реализирането на тази идея и ще съдействаме тя да се осъществи“, заяви Коста Чолаков от  Асоциация на българските застрахователи, който представи възможностите за използване на застраховане като елемент на системата за защита от градушки.

Ръководителят на Окръжна служба за борба с градушките, окръг Розенхайм, Германия г-н Георг Фогл и проф. Зафиров от Института за космически изследвания към Българската академия на наукитe запознаха присъстващите с опита и практиката в използване на авиацията за борба с градушките и други неблагоприятни климатични явления.

 

За автора

Сродни публикации