Нова наредба ще защитава пчелите от отравяне » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Нова наредба ще защитава пчелите от отравяне

Министерство на земеделието и храните изготви проект на нова наредба, регламентираща мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Въпреки Закона за защита на растенията и посочената в него забрана за въздушно пръскане с тотални хербициди, както и забрана за употреба на продукти за растителна защита, чрез въздушно пръскане, освен в изрично разписани от закона случаи, ежегодно се констатират случаи на масов подмор на пчелни семейства.

Почти при всички пчеларски мероприятия в МЗХ постъпват искания от пчелари с нови предложения за уреждане на въпросите, свързани с опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне.

С предложения проект на наредба се цели осигуряване на по-добра защита на пчеларите и опазване на отглежданите от тях пчелни семейства, както и подобряване на процедурата при установяване на нарушения при прилагане на наредбата. Така ще се даде по-добра възможност за обезщетения на пчеларите, в случаи на отравяния на пчелни семейства .

Проекта на наредбата можете да изтеглите от ТУК.

 

 

За автора

Сродни публикации