Нова наредба урегулира ограничаването и ликвидирането на няколко животински болести » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Нова наредба урегулира ограничаването и ликвидирането на няколко животински болести

Акценти

  • При съмнение за зараза е необходимо да се уведоми официалния ветеринарен лекар или регистрирания такъв

Определени са не само мерките за овладяване на заразите, но и задълженията на БАБХ, стопаните и др.

На 2 април беше обнародвана Наредба № 2 от 25 март 2019 г. Тя се отнася до ограничаването и ликвидирането на заразна плевропневмония по говедата, ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест), дурин и инфекциозна анемия по конете. Случаи на някои от изброените заболявания бяха регистрирани от началото на годината досега у нас. С новата наредба се определят мерките за ограничаване и ликвидирането им, а също и начините за прилагане им. Паралелно с това са посочени задълженията на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), физичес­ките и юридическите лица.

При съмнение за зараза е необходимо да се уведоми официалния ветеринарен лекар или регистрирания такъв. От БАБХ следва да извършат преглед и проучване, за да се потвърди или отхвърли съмнението за наличие на болест. Вземат се нужните проби за лабораторни изследвания. Животновъдния обект се поставя под възбрана за движение на животни, продукти от тях, инвентар и др.

Извършва се  инвентаризация на всички животни в обекта. Записва се броя на умрелите, заразени или застрашени от заразяване. След това данните в интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС трябва да се актуализират. Налага се забрана за движение и транспорт на  животински продукти, трупове на животни или храна, съоръжения, отпадъци, боклук, тор или всичко друго, чрез което може да бъде пренесена болестта. Предприемат се необходимите мерки за извършване на дезинфекция. Прилагат се подходящи методи за дезинсекция и дератизация.

След лабораторно потвърждение за някоя от болестите БАБХ има право да разпореди прилагането и на допълнителни мерки. Ангажимент на Агенцията е незабавно да уведоми ЕК и Световната организация по здравеопазване на животните за всяко възникнало огнище на някое от посочените заболявания.

В наредбата са разписани още и стъпките за изпълнение на епизоотично проучване.

 

Сродни публикации