Нова мониторингова система заменя проверките на място » Съвети в земеделието

юли 06, 2022

Нова мониторингова система заменя проверките на място

Акценти

  • Във всички държави-членки мониторинговата система трябва бъде внедрена до 2022 г.

Сателитни снимки ще показват какво е случва със 100% от площите у нас

Нова мониторингова система ще замени проверките на място. Чрез нея ще се следят извършваните земеделската дейности на 100% от декларираните площи. За правилното отчитане системата ще използва сателитни снимки направени няколко пъти в рамките на месец. Ще се ползват заснеманията от сателитната система на ЕК – Коперник. Всички държави-членки на ЕС имат възможността да я използват безвъзмездно.

Мониторинговата система ще свали голяма част от административната тежест, която изпитват стопаните във връзка с извършването на документални справки. Тя ще помогне за премахването на  разликите между допустимите и декларираните площи. Такава често възниква в резултат на разлики в измерванията.

Благодарение на използвания софтуер ще се гарантира независимост между спазването на условията за допустимост по принцип и състоянието на земите в конкретна дата, в която е извършена проверката от страна на институциите. Паралелно с това ще се повиши ефективността на постигане на целите на фондовете, ще се улесни комуникацията с администрацията. Във всички държави-членки системата трябва  бъде внедрена до 2022 г. Това е необходимо заради прилагането на новата ОСП за периода 2021-2027 г.

Предвидено е в периода на новата ОСП, контролът на земеделските стопани да се извършва чрез изграждане на нови системи за допустимост на разходите. Така ще се следи изпълнението на стратегическите планове. Ще се създаде възможност за предотвратяване на финансовия риск за ЕС при разходването на средства от ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

 

Стария и новия програмен период са много различни. Самият преход между тях би могъл да създаде сериозни сътресения в отрасъла, затова е необходимо нещата да се случват плавно. Целта на промените е да е осигури защита както за националния, така и за общоевропейския интерес за постигане на стабилен земеделски сектор с равномерно развити селски райони. Това обясни изпълнителният директор на ДФЗ Живко Живков по време на Седмата Национална среща на земеделските производители.

 

Сродни публикации