Нова Зеландия преоцени опасността от редица химикали » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Нова Зеландия преоцени опасността от редица химикали

Акценти

  • Интересното е, че в обновения списък не влизат някои от широко използваните в последно време препарати

Глифозат, метилбромид, неоникотиноиди и други вещества се оказаха слаба заплаха за здравето на хората и опазването на околната среда

Нова Зеландия вече разполага със списък от химикали, чиято употреба подлежи на преоценка. В листата влизат 40 вида, сред които не са глифозат, метилбромид и неоникотиноиди. По информация на news.agropages.com, Органът за защита на околната среда (EPA) класира само 40 от 700. ЕРА упражнява контрол над употребата на химикалите, класифицирани като опасни вещества съгласно Закона за опасните вещества и новите организми (HSNO).

В изготвения списък влизат различни инсектициди, фунгициди и хербициди, които се използват в селското стопанство. На прицел са още и бромадиолон, бродифакум и флокумафен. Това са  токсични агенти, използвани за унищожаване на гризачи. Включен е и фентионът, който представлява органично съединение, използвано за борба с бълхите по домашните животни. В топ 40 попадат както вещества използвани за някои видове обработка на дървесина, така и забавителя на горенето TBBPA.

Преразглеждането на правилата, които се прилагат спрямо химичните вещества, може да гарантира ефективно управление на риска от използването им смятат специалисите. Изпълнителният директор на ЕРА твърди, че новата информация за химикалите може да ни покаже неоткритите досега опасности. Също така е възможно да ни послужи да разберем, че сме знаели какви са рисковете още, когато сме разрешили употребата им.

Тук става въпрос списък касаещ само препаратите използвани в Нова Зеландия. Особеното е, че там веднъж дадено ли е разрешение за употреба, то няма срок на валидност. Единственият законен начин за неговото изменение или отмяна е, когато ЕРА или друга заинтересована страна предприеме официални действия за това.

През април 2017 г. от ЕРА са  преразгледали пет одобрения за употребата на пестицида хлороталонил. Четири от тях, според които той може да се използва за домашна употреба са отменени, а петото – за търговска употреба е ограничено.

Вече има основания да бъде преразгледано разрешението за употреба на хербицида паракват. Предстои тази процедура да се проведе и за други вещества в бъдеще.

Кои вещества не намериха място в списъка за преоценка на риска?

Интересното е, че в обновения списък не влизат някои от широко използваните в последно време препарати. Място сред 40-те не е намерил глифозатът. Той е активната съставка в широко използвания Roundup. По-рано тази година беше доказано неговото канцерогенно въздействие. Докато органите на реда в Нова Зеландия си прехвърлят топката, различните съдии излизат с различни решения по въпроса, от ЕРА обявиха глифозата за безопасен. Според тях това е така само ако той се използва според инструкциите дадени в етикетировката му.

Другата неочаквана липса в списъка е тази на неоникотиноидите. Това са пестициди, за които се доказа, че влияят негативно на пчелите, но въпреки това разрешението за употребата им не беше преразгледано.

Метилбромидът, използван като фумигант и забранен в много страни, също не влезе за преоценка. Той намира широк приложение в пристанищата на Нова Зеландия.

Интересен е и фактът, че въпреки клеймото, което Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) залепи върху антибактериалното средство триклозан, той също не попадна в списъка на 40-те.

По информация на ЕРА тези вещества не попадат в списъка за преоценка. Направените им рискови профили, които отчитат опасността за човешкото здраве и околната среда, са показали, че веществата не отговарят на критериите за приоритет. От ЕРА обясняват още, че в Нова Зеландия има много химикали, който са по-опасни от гореописаните и затова са включени с приоритет в списъка за преоценка.

 

Сродни публикации