Нова агенция ще контролира субсидиите за земеделие » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Нова агенция ще контролира субсидиите за земеделие

Нова агенция към МЗХ ще контролира европейските субсидии за фермерите, става ясно от проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове”.

В съобщението се казва, че според европейските регламенти сертифициращият орган, който одитира разплатените средства за земеделие, може да е публичен или частен, определен от държавата членка. Когато е частен одиторски орган, изборът се прави чрез публична тръжна процедура.

Сертифициращият орган представя становище за годишния финансов отчет на Разплащателната агенция. Това е задължително условие на Европейската комисия за ползването на субсидиите. До момента МЗХ избираше одитор чрез търгове по Закона за обществените поръчки.

През 2014 г. след редица провалени търгове се наложи одиторът да бъде избран с пряко договаряне, за да не загуби България европейските средствата за земеделие, платени за периода 16 октомври 2013 г. – 15 октомври 2014 г.

През 2015 г. отново имаше проблем – след обжалване и спиране на търга Министерство на земеделието и храните избра с договаряне без обявление одитор за периода 16 октомври 2014 г. – 15 октомври 2015 г.

В доклада към проекта за създаването на новата агенция се казва, че забавянето в бъдеще може да бъде избегнато, ако публичен орган прави сертификационен одит. Така следва да отпадне рискът от недопускането на неблагоприятни за страната последици, което означава загуба на европари.

Бъдещата Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове” се планира да бъде второстепенен разпоредител с бюджет към агроминистъра.

Новата структура ще изпълнява функции на Сертифициращ орган за Разплащателната агенция за изплатени средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР).

 

За автора

Сродни публикации