Новата учебна година започва здравословно за учениците в ЕС » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Новата учебна година започва здравословно за учениците в ЕС

Акценти

  • Доставката на плодове, зеленчуци и млечни продукти в училищата е съпроводено с голямо разнообразие от образователни дейности за учениците

Важно е децата да изградят здравословни навици на хранене

Със започването на учебната година се подновяват и схемите на ЕС за осигуряването на плодове, зеленчуци и мляко в училищата. Това ще се случи във всички страни членки. Целта е децата да бъдат насърчавани и стимулирани да изградят здравословни навици. Участвайки в образователни програми ще изградят базови познания за здравословното хранене. Ще научат от къде идва и как се произвежда храната.

Расте броят на училищата, участващи по схемите. В резултата на това 30 млн. деца в Европа са получили плодове, зеленчуци и мляко през учебната 2017/2018 г. Според Фил Хоган – еврокомисар по земеделието и развитието на селските райони е важно децата да знаят откъде идва храната им и колко много труд е вложен в нея. Като допълнителна полза за здравето той отчита добрия вкус и качеството на продуктите.

По схемата ежегодно се отпускат по 150 млн. евро за осигуряването на плодове и зеленчуци и по 100 млн. евро за мляко и млечни продукти. Участието не е задължително, но до момента всички държави-членки на ЕС са се присъединили за цялата или за част от схемата. През март 2018 г. Европейската комисия одобри средствата за всички 28 страни-членки, които ще се включат и през учебната 2018/2019 г. Освен това всяка от участващите страни има възможност със собствени, държавни средства да допълни финансовата помощ отпускана от ЕС. Предлаганите плодове, зеленчуци и млечни продукти са съобразени с наличните такива, с нуждите от разнообразно хранене, сезонността на продуктите и техния екологичен произход. Всяка страна има право да избере местни продукти в цел насърчаване на родното производство. Може да се насочи и към биологични продукти, да избере къси вериги на доставка, да стимулира опазването на околната среда.

Доставката на плодове, зеленчуци и млечни продукти в училищата е съпроводено с голямо разнообразие от образователни дейности за учениците. В почти всички държави има създадени комисии, в които участват и представители на властта и на заинтересованите страни в селското стопанство, здравеопазването и образованието. Тези комисии имат за цел да следят правилното изпълнение на поетите ангажименти по схемата.

 

Сродни публикации