Новата ПРСР може да бъде одобрена най-рано през юни 2015 г. » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Новата ПРСР може да бъде одобрена най-рано през юни 2015 г.

Новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) може да бъде одобрена най-рано през юни догодина, каза зам.-министърът на земеделието Васил Грудев. Той припомни, че в хода на преговорите с ЕК по програмата през септември са били получени 429 забележки от експертите в Комисията.

След отстраняването им целта е през 2015 г. да бъдат предварително отворени някои мерки  – например за инвестиции в техника и за младите фермери.

„Нашият план е мярка 4.1 за инвестиции в земеделска техника да стартира през март следващата година. През март, април и май ще са действащи агроекологичните мерки, необлагодетелствани райони и Натура 2000. За май сме предвидили стартиране на мярка 6.1 – млад фермер, по която във втория вариант на програмата има сериозно увеличение на бюджета – от 40 млн. евро на 70 млн. евро“, каза той. 

„Старата програма стартира през април 2008 – с година и четири месеца закъснение. Искрено се надявах, че това ще е научен урок и новата програма ще започне през 2014 г., но за съжаление това не е факт. Въпреки това работим, за да не лишим фермерите от възможностите на програмата. Затова отваряме конкретни мерки, без обаче това да поставя в риск средствата при предварителното стартиране на мерките“, заяви той. 

Тъй като предишното НС промени Закона за подпомагане на земеделските производители, сега правното основание за ползване на земята (например договор за аренда) е условие за заявяване на директни плащания. Според промените правното основание трябва да се регистрира в специален софтуер, който още не е създаден.

В тази връзка Васил Грудев каза, че няма да се правят промени и правото на подпомагане и в бъдеще ще бъде обвързано с правото на ползване на земята. „Специализиран софтуер не е разработен в МЗХ. Той няма как да бъде изготвен за няколко месеца. Но имаме целия необходим инструментариум и специфични бази данни в регистрите на МЗХ, които ще бъдат използвани“, каза той.

По темата за зелените плащания, които са 30% от директните плащания, Грудев припомни, че евентуални санкции през първите 2 години няма да се отразят на другите плащания.

Той допълни, че по ПРСР 2007-2013 Брюксел настоява за финансова корекция от 248 млн. евро. Голям процент от санкцията е свързан с авансовото изплащане на средства по общинските мерки през 2012 и 2013 г., както и заради управлението на Националния гаранционен фонд.

Освен това вече има още една санкция от 60 млн. евро, които вече са наложени на страната като глоба заради грешки при директните плащания, обясни той.

Тъй като по новата ПРСР кооперирането на земеделци ще бъде финансово стимулирано, Грудев заяви, че целта е малките и средни стопани също да имат достъп до инвестиции в техника. Ще се следи обаче да не се създават изкуствени обединения, при които един по-едър земеделец фиктивно привлича по-малки в сдружение. Имало ясно разписани правила за липса на доминиращо участие на един от участниците кооператива.

 

За автора

Сродни публикации