Новата ОСП трябва да осигури стимул за развитие на стопанствата » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Новата ОСП трябва да осигури стимул за развитие на стопанствата

Акценти

  • Министърът на земеделието, храните и горите е изразил своята подкрепа за запазването на преходната национална помощ като метод

Дискусиите какво и как да се промени продължиха и във Виена

От 23 до 25 септември във Виена, Австрия се проведе неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. Акцент на срещата бяха основните методи на Общата селскостопанска политика (ОСП), чрез които може да се осигури и гарантира селскостопанското производство във всички страни-членки. Именно тези способи бяха разгледани и описани в документ съставен от Австрийското председателство на Съвета на ЕС.

Внимание беше обърнато и на възможностите, които би разкрила новата ОСП пред фермерите. Какви биха били най-удачните начини земеделските производители да бъдат подпомогнати и подтикнати да отглеждат чисти и висококачествени продукти.

От думите на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов е станало ясно, че обвързаните плащания биха били добро решение. С тяхна помощ, допълнително увеличен финансов ресурс и по-широк кръг от подпомагани дейности ще може да се осигури устойчиво развитие на селски райони.

С финансовата подкрепа предоставяна чрез ПРСР стопанствата ще имат възможността да се развият в желаната посока. Ще имат шанса да заемат по-добри, по-стабилни позиции сред конкурентите на пазара. Ще се създадат нужните условия и стимули за развитие на биологичното земеделие, за подобряване на енергийната ефективност. Най-вече ще се увеличат възможностите за внедряване на иновации в селското стопанство. С развитието на новите технологии и тук ще се осигурят нужните условия за повишаване на приемствеността между поколенията. Новите технологии ще бъдат стимул за младите земеделски стопани да продължат да развиват семейните ферми и да създават нови.

Министърът на земеделието, храните и горите е изразил своята подкрепа за запазването на преходната национална помощ като метод. В случай, че този вид финансиране се запази и след 2020 г. ще се осигури една по-сигурна и устойчива подкрепа за земеделските стопани. Отпадне ли тя, много от тях биха могли да обявят фалит.

 

Сродни публикации