Ниско ще е качеството на розовия цвят тази година » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

Ниско ще е качеството на розовия цвят тази година

Акценти

  • В населените места край Казанлък са организирани осем демонстрации на ритуала „Розобер”

Очаква се и по-кратка кампания за събиране на розовия цвят.

Туристите в казанлъшкото село Розово успяха да се порадват на два характерни ритуала. Те са свързани с розопроизводството и розобера.

Всяка година там се провежда Фестивал на розата.  По време на празника самодейци от местното читалище представят ритуала „Избор на най – лична мома по розобер”.  Тази традиция се е запазила и до днес. Всяка сутрин момичетата, които берат розов цвят се събират в блока от рози, за да започнат заедно работа. В края на деня всяка от тях претегля набраните розови цветове и така тази с най-много рози бива провъзгласена за най-личната берачка. Именно тя  е избраничката за жена на чорбаджийския син. Традицията повелява през есента да се стегне чиизът й, а при следващия розобер да се вдигне и сватбата.

Кметът на селото обясни пред гостите на празника, че тези традици са се спазвали някога, но се тачат и днес.

По време на Фестивала на розата в населените места край Казанлък са организирани осем демонстрации на ритуала „Розобер”. Те ще бъдат изпълнение в селата Ръжена, Копринка и Ясеново. Предвидено е на Празника на розата на 2 юни ритуалът да се изпълни и в розовите градини край Казанлък.

розово масло

Тази година се очаква кампанията по събиране на розов цвят да бъде по-кратка. Няма да е добро и качеството на розовия цвят,

У нас заетите с маслодайни рози площи са около 45 000 дка. Половината от тях са в района на Казанлък, където по-рано този месец градушка нанесе щети на насажденията.

Непродаденото розово масло от миналата година е почти 300 кг.

 

Сродни публикации